Türkçenin varsıllığı

 

Türkçenin Varsıllığı

 

Türkçenin Varsıllığı

Anlatım Gücüne bir Örnek

Türkçenin Söz Varlığı

Türkçe Sözlükler

Türkçenin Özellikleri ve Üstünlüğü

Türkçenin Ekleri

Türkçe Terimbilim

Türkçenin Varsıllığı ve Ana Dili Bilinci

Türkçeye Varsıllığına Örnekler

Akrabalıkadları

Bitki adları

İlişki adları

Meyve adları

Örtmece Sözler (Güzel Adlandırma)

Renk adları

Saygı ve Nezaket

Uygarlık Dili Olarak Türkçe

 

 

  Türkçenin varsıllığı:
     
    Anlatım gücü
     
    Kavramları gösterebilme gücü:

(Eklerle sözcük türetme, birleşik sözcükler, kalıp sözler)

     
    Söz varlığı

 

 

Türkçemizin anlatım gücüne bir örnek:

 

“Bacanağının arkadaşının baldızı”

(Kendisinden bahsedilen bir erkeğin eşinin kız kardeşinin eşinin “bacanağının”

erkek arkadaşının eşinin kızkardeşi “baldızı”).

 

 

Türkçenin Söz Varlığı
  616.767 söz varlığı bulunmaktadır. Türkçenin bütün söz varlığını bir araya getiren ve ortak bir veri tabanında kullanıma sunulan Büyük Türkçe Sözlük (TDK) 126 KB (9.148 sözcük) – 16.34, 10 Ocak 2021 (Vikipedya)
  Türkçenin Söz Varlığı
  Turkish vocabulary, Wikipedia
  Türkçe, Vikipedya
  Aksan, Doğan (2015). Türkçenin Sözvarlığı. Bilgi Yayınevi, Ankara.
  Karababa, Safiye (2013). Feyza Hepçilingirler’in Romanlarında Söz Varlığı. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalıö Denizli.
   
Türkçe Sözlükler
  Türkçe Sözlükler (1000 kadar Türkçe sözlük hakkında bilgi)
  TBD Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu’nun Sözlüğü (10 000’den fazla güncel terim – her hafta güncellenmekte) Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe
  Türkçe Diğer Bilişim Sözlükleri (70 kadar sözlük)
   
Türkçenin Özellikleri ve Üstünlükleri
  Türkçenin özellikleri (YouTube’da)
  Ayvaz, Ayhan (2013). Türkçe’nin Üstünlükleri. Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerinin Kaynak Sitesi.
  Barkot, Aytaç. Türkçe’nin Üstün Yönleri. Düşünüyorum. Sayı 3.
  Develi, Hayati (Editör). Türk Dili I, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Ortak Ders.
  Düzgün, Oğuz. Türkçenin Üstünlüğü – 1
  Güneş, Firdevs. Türkçenin Öğretim Üstünlükleri ve Zenginlikleri, Dergipark.
   
Türkçenin Ekleri
  Çotuksöken, Yusuf (2011). Türkiye Türkçesi`nin Ekleri: Yapı ve İşlevlerine Göre. Papatya Yayınevi, İstanbul.
   
Türkçe Terimbilim
  Türkçenin Söz Varlığı, (kitap resimleri), Google.
  Türkçe terimbilim kaynakçası
   
Türkçenin Varsıllığı ve Ana Dili Bilinci
  Arıkoğlu, Ekrem Barak (2019). Türkçe Fakir Bir Dil mi? Türkçenin Zenginliği. TDH Türk.
  Baskın, Sami, Demir, Zekiye (2017). Türkçenin Zenginliği ve Ana Dili Bilincinin Ortaokullarda Kazandırılması: – 5. Sınıf Örneği, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 19, sayı 2, sayfa 173-194.
  Beniz, Özge. Türkçenin Zenginlikleri Nelerdir? BilgiUstam.
  Güler, Uğurcan (2017). Türkçe Zengin Bir Dil midir? Kadran.
  Karademir, Fevzi (2019). Türkçe Söz varlığı Tasnifinde Kullanılan Bazı Terimler Üzerine. Internatıonal Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, cilt 5, sayı 18, sayfa 736-744.
  Sırtı, Ezgi (2011) Türkiye Türkçesi ağızlarındaki birleşik kelimeler ve Türkçenin zenginliği bakımından önemi, Yüksek Lisans tezi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı, İzmir.
  Yetkin, Bilge (2005). Türkiye Türkçesiyle Yazılan Makalelerdeki Etimolojiler. Yüksek Lisans tezi, T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Bilimdalı, Ankara.
   
Türkçenin Varsıllığına Örnekler
  Akrabalık Adları
  Türkçe Akrabalık Adları, Turkedebiyatı.org
  Emiroğlu, Selim (2012). Türkçe Sözlükteki Akrabalık Adlarının Tasnifi, International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt 7/4,  sayfa 1691-1710, Ankara.
  Yavuz, Serdar (2013). Türkiye Türkçesi Ağızlarında Akrabalık Adları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, Sayfa: 71-91, Elazığ.
  Bitki Adları
  Baytop, Turhan (1994). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
  Uçar, İlhan (2012). Türkiye Türkçesinde Organ Adlarıyla Oluşturulmuş Bitki Adları. Türklük Bilimi Araştırmaları, sayı 32, sayfa 285-306.
   
  İlişki Adları
  Aydın, Yasin (2018). Türkçe Sözlük’te İlişki Sözleri, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Kırklareli.
   

Meyve Adları

  Doğan, Nuh (2006). Adbilin Açısından samsun, Ordu ve Sinop Ağızlarında Armut, Elma ve Erik Adları, Yüksek Lisans tezi, T.C. Ondokuz mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Samsun.
   

Örtmece Sözler (Güzel Adlandırma)

  Çabuk, Arzu Çiftoğlu (2015). Türkçedeki Örtmece Sözlerin Oluşum Yolları, Manas Sosyal Araştırmala Dergisi, cilt 4, sayı 5, s. 136-160.
  Türkmen, Seyfullah (2009). Türkçedeki Örtmece Sözler, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 23, Güz 2009, s. 131-140.
   

 

 

Renk Adları

  Bayraktar, Nesrin (2014). Türkçede Kişi Adlarında Renk Adları, Acta Turcica, Yıl 6, sayı 1-1.
  Doğan, Nuh (2015). Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Yeni Renkleri – Ad Bilimsel bir İnceleme,
  Küçük, Salim (2009). Türk Kültüründe Donlarına Göre Atlara Verilen Adlar ve Nişanları. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt 4, sayı 8, sayfa 1830-1855.
  Küçük, Salim (2013). Türkçenin Renklere Dayalı Söz Varlığı. Yeni Türkiye, Kasım-Aralık 2013, Yıl 9, Sayı 55, s. 791-803.
  Yıldırım, Elvin (2012). Türk Kültüründe Renkler ve İfade Ettikler, Anlamlar. Yüksek Lisans Tezi. T.C. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
   
  Saygı ve Nezaket
  Nezaket Sözcükleri, Sevgi mesajları.
  Türkçede Saygı ve Nezaket, Bilimdili, 2017
   
Uygarlık Dili Olarak Türkçe
  Arıcı, Ali Fuat, Kaldırım, Abdullah (2015). 21. Yüzyılda bir medeniyet ve bilim dili olarak Türkçe: Sorunlar ve çözümler. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE) ÖSII: 269-284[2015]
  Gündoğan, Ali Osman (2015). Bilim Dili Olarak Türkçe. Düşün-ü-yorum.