Kurullar ve Üyeler

Kuruluş: 24 Temmuz 2013

 

Yürütme Kurulu: İlker Tabak Başkan
 Ahmet Pekel Başkan Yardımcısı
Koray Özer Yazman
Erdal Naneci
Ersin Taşcı
Tuncer Ören

Yiğit Ergin

Danışma Kurulu: Aydın Köksal
Ersin Töreci
Eşref Adalı

Hülya Küçükaras

Kaya Kılan

Rifat Çölkesen

Selçuk Kavasoğlu

Semih Bilgen

Yusuf Çotuksöken

 

 

Kurucu Üyeler: Yürütme ve Danışma Kurulları }yeleri ile
Ali Doğru
Atilla Elçi
Ender Ateşman
Veysi İşler
Bilgiağı:       Mehmet Pektaş

 

İletişim: [email protected]                         

Güncelleme: 2021-02-07

(yyyy-aa-gg)