Meslek/Bilim Dallarında Türkçe ve Özenli Türkçe: Tıp

Güncelleme: 2020-05-07
(tarihler ISO 8601’e uyumludur – yyyy-aa-gg)
Derleyen: Tuncer Ören

İçindekiler

  1. Sözlükler
  2. Diğer Çalışmalar
  3. Daha Fazla Bilgi için

Bu sürümde eklenen / güncellenen bilgi

Sözlükler

  1. Sözlükler
Adli Tıp
2011 Gürol Cantürk, Adli Tıp Terimleri, (Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe), (Çevrimiçi sözlük) Sözlük Dergisi, 2016, Cilt 2, Sayı 2.
Ağız ve Diş Sağlığı Terimleri
2020 Ağız ve Diş Sağlığı Terimleri Sözlüğü. (dersimiz.com)
2018 Hüseyin A. Balcıoğlu, Nilüfer Balcıoğlu, Yasin Arifoğlu (çeviri editörleri). Oxford Diş Hekimliği Sözlüğü. İstanbul Tıp Kitabevleri. (ek bilgi)
2017 Ağız ve Diş Sağlığı Sözlüğü. T.C. Sağlık Bakanlığı, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi.
2017 Robert Ireland (Arifoğlu Balcıoğlu – çeviri editörü) Oxford Diş Hekimliği Sözlüğü
2016 Diş Hekimliği Sözlüğü.
2015 Aydın M. Diş Hekimleri için ansiklopedik sözlük, Pelikan Kitabevi, Ankara (ek bilgi)
2014 Diş Terimleri Sözlüğü. Ömür Boyu Öğrenme Platformu.
2010 Murat Aydın. Mosby’s Diş Hekimliği Sözlüğü. 2. baskı. (ek bilgi
Anatomi
2014 Mehmet Yıldırım. Feneisin Sistematik Resimli Anatomi Sözlüğü. (558 sayfa). (ek bilgi)
2012 Mehmet Yıldırım. Resimli Anatomi Sözlüğü. (640 sayfa) (ek bilgi)
2012 Çağatay Güler. Anatomi Sözlüğü. (yaklaşık 12 000 terim) (ek bilgi)
2011 Tahir Hatiboğlu. Anatomi Sözlüğü. Hatiboğlu tayınları. 171 sayfa (ek bilgi)
2008 Selman Çıkmaz ve Recep Mesut, Anatomi Terimlerine Önerilmiş Türkçe Karşılıklardaki Yabancı Kökenli Terimlerin Analizi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15 (3) 175-179 (2008)
(Ayrıca, Türkçe 8 Anatomi Terimleri Sözlükleri ve Türkçe 11 Genel Tıp Sözlükleri hakkında bilgi.)
 

Hemşirelik Terimleri

2018 Handan Dökmeci. Hemşirelik Terimleri Sözlüğü. Nobel Tıp Kitabevi. (250 sayfa) (ek bilgi)
2015 Zeynep Korkmaz. Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, Hemşirelik Terimleri Çalışma Grubu, Ankara. (967 sayfa, 10 343 terim)
  Tıp Terimleri
2018 Ayhan Çalışkan vd., Tıp Eğitimi Terimleri Sözlüğü, (Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe), (Çevrimiçi sözlük) Sözlük Dergisi, 2018, Cilt 6, Sayı 4.
2018 Süreyya Ülker. Ülker Tıp Terimleri Sözlüğü: Latince-Türkçe, Türkçe-Latince. Inkilap Kitabevi
2017 Nuran Akyurt, Tıbbi Terminoloji. Kongre Kitabevi.
2012 T.C. Anadolu Üniversitsi Yayını 1515. Tıbbi Terminoloji.
2006 Handan Dökmeci ve İsmet Dökmeci. Tıp Terimleri Sözliği. İstanbul Medikal Yayıncılık. (1112 sayfa) (ek bilgi)
2006 Seyfullah Türkmen, Eski Anadolu Türkçesinde Tıp Terimleri, Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
2005 Utkan Kocatürk. Açıklamalı Tıp Terimleri Sözlüğü.
2005 Süreyya Ülker. Ülker Tıp Terimleri Sözlüğü: Latince-Türkçe, Türkçe-Latince (ek bilgi)
Tıp Terimleri –

(Türklerin Dünyasından Uzaklaşan Türkçe Tıp Terimleri

ve Türk Cumhuriyetlerinde Tıp Terimleri)

2017 Ahmet Turan Doğan. Türklerin Dünyasından Uzaklaşan Türkçe Tıp Terimleri: Eski Anadolu Türkçesinden Türkiye Türkçesine. SUTAD (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları dergisi), Güz 2017, (42): 37-57.
2013 Macidegül Batmaz. Eski Uygur Türkçesinde Tıp Terimleri.Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Bilim Dalı.
2008 Gürkan Gümüşatam. Eski Anadolu Türkçesi Eserlerinden Tertib-I Mu’alece’deki Organ Adlı Tıp Terimleri.

 

  1. Diğer Çalışmalar
2019 1.Türkçe Tıp Dili Bilimsel Toplantısı – Konuşma Metinleri Kitabı

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türk nefroloji Derneği Ortak Etkinliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

2017 Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu Bülteni, (Böbrek bilimi) Mayıs 2017, Yıl: 13, Sayı: 13.

– Taner Çamsarı, Terim Kolu Başkanından, sayfa 3.

– Aydın Köksal, Bilim Dili Türkçe, Bilişim Sözleri Deneyimimiz ile Tıp ve Öteki Bilimlere bir Bakış, sayfa 4-9

– Mustafa Yıldız, Neden Dil Sorunumuz Var, sayfa 11-13.

2016 Mehmet Gürlek, Yabancı Terimlere Osmanlı Tıp Metinlerinden Türkçe Karşılık Örnekleri, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, Cilt:16, Yıl:16, Sayı: 4, 16: 215-236.
2015 Şerefettin Canda. Türkçenin Tıp Dili Olarak Tarihsel Gelişimi ve Dünyaya Katkıları Türk Nefroloji Derneği, Terim Kolu Bülteni, Ocak 2015, yıl: 11, sayı: 10, sayfa: 4-9.
2013 Macidegül Batmaz, Eski Uygur Türkçesinde Tıp Terimleri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Dili Bilim Dalı.
2012 Emel Kaya Gözlü, “Betimleyici Tıp Terimi” Kavramı ve Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Tıp Metinlerindeki Betimleyici Terimler,. TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi) XXXI, sayfa 169-178.
2004 Cengiz Yakıncı, Mehmet Aslan, Uğur Bıçak, Tıpta Dil Birliğinin Sağlanması, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2004, 47: 228-232
2004 Okan Bölükbaşı, Türkçe Tıp Eğitimi; Eski Ama Gerçekleşmiş Bir Hayalin, Elbirliği ile Yok Edilişi, sted, cilt 13, sayı 11, 415-417.
2002 Ragıp Kayar, Tıbbi Terimlere Turkle Karşılıklar Sorunu, SSK Tepecik HAST DERG, 2002; 12(1):37-48
2001 Ayşe Kılıç, Türkçenin Bilim Dili Olarak Tıpta Kullanılması, Tıp Eğitimi Dergisi, Cilt 3, sayı 3
  1. Daha Fazla Bilgi İçin:
İngilizce Tıp ve Türkçe Tıp arasında ne gibi farklar var? Avantajları ve dezavantajları neler? (anlatsın.com)
Tıbbi terminoloji
 Tıp Bilişimi Derneği
Tıp Terimleri Sözlüğü
Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu Bülteni (Terim Kolu Başkanı: Prof. Dr. Taner Çamsan)  (Her sayının ayrı ayrı gözden geçirilmesi önerilir.)
Attila Aşut (2020). Dilciler, “olgu” ve “bulaş” için ne diyor? BirGün Gazetesi. 2020-05-04.
Öner Süzer, Bir Tıp Sözlüğü ve Farmakoloji Kitabı Yazarı Olarak Türkçe Tıp Dilini Kullanma. (sunu)
Perihan Şenel Tekin, Tıbbi Terminoloji 1 (sunu)
Selman Çıkmaz ve Recep Mesut (2008). Anatomi Terimlerine Önerilmiş Türkçe Karşılıklardaki Yabancı Kökenli Terimlerin Analizi.

(Ayrıca 8 Türkçe Anatomi Terimleri Sözlüğü ve 11Türkçe Genel Tıp Terimleri Sözlükleri hakkında bilgi.)

Şerefettin Canda. Türkçenin Tıp Dili Olarak Tarihsel Gelişimi ve Dünyaya Katkıları Türk Nefroloji Derneği, Terim Kolu Bülteni, Ocak 2015, yıl: 11, sayı: 10, sayfa: 4-9.