tanıtım

Grubun ülkü, görev ve etkinlikleri
Ülkü Türkçenin, bilimden sanata, yaşamın her alanında ve ilgili konularda özenli kullanımı.
Görev Türkçenin varsıllaşmasına katkıda bulunmak.

Etkinlikler
1. Ülkü ve görevin önemini açıklamak.
2. İngilizce bilimsel terimlerin doğru, tutarlı ve kullanılabilir olanlarını yayımlayarak bunlara uygun Türkçe karşılıklar bulmak.
3. Türkçe bilimsel terimlerin öğrenilmelerini kolaylaştıracak yöntemler önermek.
4. İlgili bilim alanındaki dilde Türkçenin doğru kullanılması için gereken bilgileri yaymak ve konunun önemini açıklamak.
5. Türkçe harflerin bilgisunarda (internette), cep telefonlarında, genel olarak yazışma ve iletişim olanağı sağlayan tüm araç ve ortamlarda doğru ve kolayca kullanılması için ilgili kurum ve kuruluşları, kamuoyunu bilgilendirmek; bu doğrultudaki yasal düzenlemeler için önerilerde ve katkılarda bulunmak.
6. Türkçe bilimsel terimlerin doğru ve özenli kullanımı için kullanıcıları, yazılı-görsel-işitsel kitle iletişim araçlarını, yayınevlerini bilgilendirmek ve özendirmek.
7. Eğitim ve öğretiminin yapıldığı yerlerde (okullar, seminerler, çalıştaylar vb.) Türkçe bilim terimlerinin tanıtılması, kullanımının özendirilmesi için bilgilendirici ve özendirici çalışmalar yapmak
8. Uygulama yazılımlarının kullanıcı arayüzlerinde doğru Türkçe kullanımı ve yabancı kaynaklı uygulama yazılımlarının kullanıcı arayüzleri ile sözlüklerinin Türkçe çevirilerinde özen gösterilmesi için yazılım üreticilerine çağrılar yapmak.
9. Ülkü ve görevle örtüşen bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla bağlantıları topluca vermek.
10. Özellikle yaygın yapılan dil yanlışları konusunda aydınlatıcı çalışmalarda bulunmak.

Not: Başlangıçta “Özenli Türkçe” Çalışma Grubu olarak yalnızca Bilişim alanında çalışma yapmak üzere kurulmuş olan grubumuzun Bilişim alanı dışındaki alanları da kapsayacak biçimde genişleyeceği de öngörülerek, birbirleri ile yakın ilişkileri olan iki grup olarak yapılandırılmasının daha yararlı olacağı düşünülmüştür.

20 Mart 2018’den başlayarak Bilişimde Özenli Türkçe çalışmaları http://Bilisimde.OzenliTurkce.org.tr web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bilişim dışındaki alanlarda yapılacak çalışmalar da
benzer biçimde ele alınacak ve Özenli Türkçe çalışmaları  www.OzenliTurkce.org.tr web sitesi üzerinden paylaşılacaktır