Sözlük Bilimi

Derleyen: Tuncer Ören

TBD Özenli Türkçe Çalışma Grubu adına

2021-07-30 (yyyy-aa-gg)

 

Sözlük Bilimi

 

 

 

Bilgisayar Destekli Sözlük Bilimi ve Sözlük Yazılımına Genel Bir Bakış Arka bakçe
İnternet Ortamında Sözlük Bilimi (Leksikografi) Araştırmaları Kaynakları Dil Bilimi Sitesi
Sözlük Bilim Kuram, İlke ve Yöntemler Üzerine, Mehmet Kahraman, 2016 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (8), 3288-3312
Sözlük Bilimi Semineri, 26 Ocak 2015 TDK
Sözlük Bilimi Üzerine Araştırmalar, Engin Yılmaz, 4. Baskı, 2019 Pegem Akademi
Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı I ve II. 2015 Kasım 3-4. 3. cilt. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Daire Başkanlığı, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü
ACL 2021 Best Paper: Finding the Optimal Vocabulary for Machine Translation via an Optimal Transport Approach Synced