TÜRK KÜLTÜRÜ: TOPLANTILAR

 

 

Türk Kültürü: Toplantılar ve Bildiri Kitapları

1. Dil Bilimi Sitesi
2. Konferans, Kongre ve Sempozyumlar
  Sözlükbilimi
Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu
Uluslararası Asya Sözlükbilimi Konferansı
  Sözün Arkeolojisi; Diller, Yazılı Anıtlar ve Tarih
  Terimler
    Gökbilim Terimleri
    Türkçe Tıp Dili
  Türk Birliği
  Türk Dili ve Edebiyatı
    Büyük Türk Dili Kurultayı
    Dünya Dili Türkçe
    Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik Bilim Şöleni
    Türk Dili Konuşan Ülkeler
      Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı
      Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (UTEK)
    Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni (TUDOP)
    Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi
    Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu (OTUDES)
    Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu
    Türk Dili ve Edebiyatına Genç Yaklaşımlar Öğrenci Bilgi Şöleni
    Türk Edebiyatı
    Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı
  Türk Dünyası
    Avşar Türkmenleri
    Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler
    Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi
    Genç Türkologlar Çalıştayı
    Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu
Kafkasya Halk Kültürü
    Oğuzlar
    Sosyal Bilimler Kongresi
    Türk Dünyası Stratejik Araştırmaları
    Türk Halk Kültürü Kongresi
    Türk Halk Kültürü Sempozyumu
    Türkoloji AraştırmalarıSempozyumu (UTAS)
    Uluslararası Türk Dünyası
      Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (TÜDAS)
      Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi
      Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu
      Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyet Kongresi (TÜRKÜM)
      Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu
3. Seminer ve Söyleşiler

 

1.     Dil Bilimi Sitesinin Kongre ve Sempozyum Duyuruları sayfasına ek olarak:

 

2.     Konferans, Kongre ve Sempozyumlar

 

 

Sözlükbilimi

 

Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu

(Uluslararsı Sözlükbilimi Sempozyumları, 2020, Bülent Ağaoğlu)
Uluslararası Sözlükbilimi ve Sözlük Araştırmaları Sempozyumu,                          İstanbul, 2010-11-4-6.
2. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Sakarya, 26-27 Kasım 2014
3. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, 3-4 Ksım 2016

(bildiri özetleri)

  4. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Bartın, 17-19 Eylül 2018 (bildiri kitabı)
 

Uluslararası Asya Sözlükbilimi Konferansı

13. Uluslararası Asya Sözlükbilimi Konferansı (AsiaLex), İstanbul, 2019-06-19-21
 

Sözün Arkeolojisi; Diller, Yazılı Anıtlar ve Tarih

  Sözün Arkeolojisi; Diller, Yazılı Anıtlar ve Tarih Konferansı, Kazakistan.
 

Terimler

   

Gökbilim Terimleri

  Gökbilim Terimlerinde Dil Birliği Sempozyumu, İzmir, 2009-12-4
   

Türkçe Tıp Dili

  1. Türkçe Tıp Dili Bilimsel Toplantısı, İzmir 2019 – Konuşma Metinleri
 

Türk Birliği

1. Milletlerarası Türkiye-Azerbeycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu, 2016-05-12-14 (bildiri kitabı)
 

Türk Dili ve Edebiyatı

   

Büyük Türk Dili Kurultayı

12. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bükreş, Romanya, 25-28 Eylül 2017 (Bildiriler Kitabı)
 

Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

3. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, 16-18 Aralık (Bildiri Kitabı)
6. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Bursa, 2-7 Aralık 2013
9. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Malatya, 2-4 Ekim 2017 (Bildiri Kitabı)
10. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 17-19 Ekim 2018 (Bildiri kitabı)
11. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Samsun, 2019-10-16-18 (bildiri kitabı)
12. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Ankara, 2020-10-21-23.
13.Dünya Dili Türkçe sempozyumu, Rize, 14-16 Ekim
 

Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik Bilim Şöleni

Uluslararası “Klasik Türk Edebiyatında Yerlilik” Bilim Şöleni, 24-25 Nisan 2021 (kabul edilen bildiriler)
   

Türk Dili Konuşan Ülkeler

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı
Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 2017-11-13, Ankara
 

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (UTEK)

UTEK: 2.  Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi – Balkanlarda Türkçe, Saraybosna, 14-16 Kasım 2013  (bildiri kitabı-1) (bildiri kitabı-2)
Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni (TUDOP)
Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni, Amasya, 25-26 Nisan 2015 (Bildiri Kitabı)
 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatıı Öğrenci Kongresi,
TUDOK 2006 – 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 2006-09-11-13 (bildiri kitabı)
TUDOK 2008 – 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 2008-08-4-6 (bildiri kitabı)
TUDOK 2010 – 3. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 2010
TUDOK 2012 – 4. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2012-08-27-28 (bildiri kitabı)
TUDOK 2014 – 5. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 2014
TUDOK 2021 – 6. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 2021-06-13-16.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu (OTUDES)
OTUDES – 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, Ordu, 2016 (Cilt 1: Dil ve Folklor – Bildiri Kitabı), (Cilt 2: Edebiyat – Bildiri Kitabı)
Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni
Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu
  2. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu (2. Uluslararası Sempozyum), Ankara 2017 (Bildiri Kitabı)
 

Türk Dili ve Edebiyatına Genç Yaklaşımlar Öğrenci Bilgi Şöleni

5. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatına Genç Yaklaşımlar Öğrenci Bilgi Şöleni, Nevşehir, 28-9 Nisan 2016 (Program)
 

Türk Edebiyatı

2. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Kayseri, 2008-05-15-16 (bildiri kitabı)
 

Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı

Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara, 25-26 Nisan 2019 (Bildiri Kitabı)
 

Türk Dünyası

   

Avşar Türkmenleri

Türk Birliği Yolunda Avşar Türkmenleri Sempozyumu, Kayseri, 21 temmuz 2017 (Bildiri Kitabı)
 

Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler

1. Uluslarası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Adıyaman, 6-8 Mayıs 2015 (Kongre Kitabı)
2. Uluslarası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, 5-7 Mayıs 2016 (Kongre kitabı)
6. Uluslarası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 29-31 Mart 2018 (Özet Kitabı)
7. Uluslarası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Bakü, 11-14 Ekim 2018
9. Uluslarası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, 20-23 Mart 2019
11. Uluslarası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, 8-10 Kasım 2019
12. Uluslarası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Afganistan, 23-24 Ekim 2020
 

Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi

4.Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Çevrimiçi, 14-18 Nisan 2021
 

Genç Türkologlar Çalıştayı

1. Genç Türkologlar Çalıştayı, Ordu, 22-23 Mart 2018 (Bildiri Kitabı)
2. Genç Türkologlar Çalıştayı, Ordu, 4-5 Nisan 2019 (Yayın aşamasında)
3. Genç Türkologlar Çalıştayı 2-3 Nisan 2020
 

Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu

5.Uluslararsı Halk Kültürü ve sanat Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara, 12-14 Ekim 2017
 

Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi

1. Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi, Kars, 9-11 Ekim 2017
 

Oğuzlar

Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürler Bildiriler (5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu), Ankara, 2015 (Bildiri Kitabı)
 

Sosyal Bilimler Kongresi

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, 12-13 Aralık 2019 (Özet bildiri kitabıhttps://www.coursehero.com/file/61707273/6-Y%C4%B1ld%C4%B1z-Sosyal-Bilimler-Kongresi-%C3%96zet-Bildiri-Kitab%C4%B1pdf/)
 

Türk Dünyası Stratejik Araştırmaları

Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 2017 (Bildiri Kitabı)
 

Türk Halk Kültürü Kongresi

9. Millretlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ordu, 20-24 Kasım 2017
 

Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu

1. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu UTAS, Van, 26-28 Eylül 2019 (Özet kitabı)
2. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu UTAS II, Van, 25-26 Kasım 2020
 

Uluslararası Türk Dünyası

 

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (TÜDAS)

3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakü, 2016-25-27. (bildiri kitabı-3 cilt)
4.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (TÜDAS 2017), Niğde, 26-28 Nisan 2017
   

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi

3. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi – Dede Korkut ve Türk Dünyası, Çeşme, İzmir, 19-23 Ekim 2015. (Bildiri Kitabı)
 

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu

Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu (Yazılışının 950. Yılı anısına). Ankara, 2019-10-3-5. (bildiri kitabı)
   

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyet Kongresi (TÜRKÜM)

  TÜRKÜM – 2018, Balıkesir. (bildiri kitabı)
   

Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

  3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çevrimiçi (Bildiri Kitabı)
  4. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çevrimiçi (Kıbrıs Üniversitesi), 17 Aralık 2020 (Bildiri Kitabı)
  18. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çevrimiçi, 7-8 Kasım 2020

 

3.     Seminer ve Söyleşiler
2019-12-23 Medeniyet Dili Olarak Türkçe” Söyleşisi, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan, Antalya

 

 

 

Derleyen: Tuncer Ören

TBD Özenli Türkçe Çalışma Grubu adına,

2021-04-02 (yyyy-aa-gg)