Türkçe Terim Araştırma ve Uygulamaları Toplulukları

1. Türkçe Terim Araştırma ve Uygulamaları Toplulukları
DD – Dil Derneği (Dil Gündemi, Duyurular, Tepkilerimiz, Uyarılar, Dil Bayramları)
TDK – Türk Dil Kurumu
İnternet Ortamında Sözlük Bilimi (Leksikografi) Araştırmaları Kaynakları
Türk Terimbilim Kaynakçası (Ateşman’ın tanıtımından) (1895 kaynak)
Terminoloji Çalışması – En İyi Uygulamalar 2.0, Yayına Hazırlayan: Deutscher
Terminologie-Tag e.V., Türkçeye Uyarlayan: Ender Ateşman.
Terminoloji (Terimbilim) Standartları:
Türk Standartları
Uluslararası Standartlar (TIPPS’in sitesinden)
EskişehirOsmangazi Üniversitesi
SÖZMER – Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi
HUSBAM – Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
TermTURK –Kültürlerarası Diyalog ve Özel İletişim İçin Terminoloji
Ender Ataşman’ın çalışmaları ve tanıtımı (10 Mart 2015)
TIPPS (Terminology Information Policy, Portal and Services)
2017 E. Boz ve diğerleri, 3. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2016,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1002 s.
2016 Mehmet Kahraman, Sözlük Bilim Kuram, İlke ve Yöntemler Üzerine, İNSAN VE
TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 8, 2016 Sayfa:
3288-3312add row
2011 Erdoğan Boz, Sözlük Bilimi Yazıları 1.