Türkçenin Başka Dillerle İlişkileri

 

Türkçenin Başka Dillerle İlişkiler

   
  Diker, Selahi (2000-ilk baskı). Türk Dili’nin Beş Bin Yılı – Sumerce, Etrüskçe, Partça, Frigce, Hurrice, Urartuca, iskitçe, Akamanış Elamcası ve Aramcası gibi Kayıp Dillerin Çözümü, Töre Yayın grubu, İzmir.
  Özmel, İsmail. Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi.
   
Balkanlarda  
  Babacan, Hasan, Avcı, İsmail (editörler) (2016). Balkanlar’da Türk Dili. Osmanlı Mirası ve Türk Kültürünü Araştırma Derneği,
Bulgarca  
  Europe’s city of dawdlers and loafers. BBC.
Etrüskçe  
  de Vaux, Le Barron Carra (Çeviren Mehmet Bayraktar). Türkçe ile Açıklanmış Etrüskçe Kelimeler. Türk Kültürü dergisi, sayı 503-504.
Farsça  
  (2016) Türkçeden Farsçaya Geçmiş Kelimeler (Safeviler Dönemi), Bilimdili.
Fransızca  
  (2021-01-04) Tanzimat Döneminde Dil: ‘’Türkçedeki Fransızca’’ Bilimdili.
İngilizce  
  (2017). Türkçeden İngilizceye geçen kelimeler, Türkçeden diğer dillere geçen kelimeler, TDH Türk.
İskitler  
  Durmuş, İlhami (2007). İskitler. Kaynak Yayınları, İstanbul.
Kazak (VlogsKz, Azhar (2017). Kazak ve Türk diller arasındaki benzerlikler ve farklılıklar. YouTube.
Macarca  
  Sarı, Yasin (2019). Türkçe – Macarca Eşdilliliği, Bilimdili.

(László Marácz (2015). ‘Towards Eurasian isoglosses: The case of Turkic and Hungarian’ (Avrasya’da Eşdilliliğin Sınırlarına Doğru: Türkçe ve Macarcanın durumu, Astana 2015)

Mısır Lehçesi
  Uysal, Halil (2018). Mısır Lehçesindeki Türkçe Kelimeler I. Journal of Current Researches on Social Sciences, cilt 8, sayı 4, sayfa 113-162.
Yunanistan  
  Peler, Gökçe Yükselen (2019). Tarih İçinde Yunanistan’da Türk Dili: Hun – Avar – Bulgar Dönemi. Bilimdili.
Sümerler  
  Çığ, Muazzez İlmiye. Sümer ve Türkler. Türkistan Library.
  Gerey, Begmyrat (2003). 5000 Yıllık Sümer-Türkmen Bağları.