Türkler ve Türk Dilleri

PDF Görüntüle >> 

     Türkiye Bilişim Derneği (TBD)

     Özenli Türkçe Çalışma Grubu

Derleyen: Tuncer Ören

TBD Özenli Türkçe Çalışma Grubu adına

2021-10-03 (yyyy-aa-gg)

 

Türkler ve Türkçenin Kolları

 

Türkler
Türk Mitolojisi
Türkçenin Kolları
Türk Dilleri
Türk Dillerinin Sesleri
Türk Dili Tarihi
Ortak İletişim Dili
Uygarlık Dili Türkçe
Türkçe Konuşanlar
İran Türkleri
Karagas (Tofa)
Karay Türkçesi
Kazaklar
Kırgızlar
Saha Türkçesi
Türkistan
Uygur
Tehlikedeki Türk Dilleri

 

 

 

Türkler

Baykara, Tuncer (2001). Türk Kültür Tarihine Bakışlar. Atatürk Kültür merkezi Başkanlığı yayınları, Ankara.
Durmuş, İlhami (2017). Türk Adının Ortaya Çıkış, Anlamı ve Yayılışı. Akademik Bakış, cilt 10, sayı 10.
Güzel, Hasan Celâl, Çiçek, Kemal, Koca, Salim (Editörler) (2002). Türkler, 21 Cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
İncesu, Selçuk (2020). Anavatan Türkmenistan – Türkiye’nin ilk Türkmenistan Büyükelçisinin Anıları. İleri yayınları, İstanbul. https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/selcuk-incesu-anavatan-turkmenistan
Öztürk, Engin (2015). Türk Adının Anlamı – Türklerin Menşei ve Ortaya Çıktıkları Coğrafya.
Türk Mitolojisi
Karakurt, Deniz (2012). Türk Mitoloji Ansiklopedişi – Açıklamalı-Resimli, Türk Söylence Sözlüğü
Ögel, Bahaeddin (2003, 4. Baskı). Türk Mitolojisi, 1. Cilt. Türk Tarih Kurumu, Ankara.

 

 

Türkçenin Kolları

 

Türk Dilleri
  List of Turkic Languages – Wikipedia
  Türk Dilleri – Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı. 27 Aralık 2019. Konuklar; Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emine Yılmaz ve Prof. Dr. Nurettin Demir, Müzisyen İrfan Gürdal, Azerbaycan Türkü Şarkıcı Azerin
  Türk Dilleri – Vikipedi
Türk Dilinin Lehçeleri ve Şiveleri Hangileridir? (Yeni Vatan Gazetesi)
Türk Lehçeleri ve Şiveleri, Türk Dili ve Edebiyatı – Diline Sahip Ol!
Turkic Languages, Wikipedia (2021-01-01)
Ata, Aysu (2011). Orhun Türkçesi, Anadolu Üniversitesi.
Macit, Muhsin, Cavkaytar, Serap (editörler) (2015) Türk Dili-1, Anadolu Üniversitesi.
Peler, Gökçe Yükselen (2020). Türk Dil Birliğine Giden Yolda Yapılması Gerekenler, Bilimdili,
Türk Dillerinin Sesleri
The Sound of the Turkic Languages, YouTube
Tüm Türk Dilleri
Türk Dillerinde ‘Seni Seviyorum’ YouTube
Türk Dili Tarihi
Ercilasun, Ahmet B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara.
Ortak İletişim Dili
1926 Bakü Türkiyat Kongresi’nin 1928 Türk Dil Devrimi’ne Etkisi, Bilimdili, 2020-12
Türk dünyasının ortak iletişim dili, Türkiye Türkçesi olmalı” Avrasya, Yazarlar Birliği Başkanı Ömeroğlu, Bilimdili, 2018-05-14
Hezog, Christoph, Pusch, Barbara (2008). Groups, Ideologies and Discourses: Glimpses of the Turkic Speaking World, Ergon Verlag.
Uygarlık Dili Türkçe
Aygül, Hasan Hüseyin (2008). Türk Modelleşme Sürecinde Dil Olgusunun Sosyolojik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı.
Doğrucan, Mehmet Fatih (2020, 2. baskı). Medeniyet Dili Olarak Türkçe – Dilci Felsefe ile Başlangıç ve Yöntem Arayışı, Altınordu Yayınları
Türkçe Konuşanlar
  Kuban, Doğan (editör) (2007). Türkçe Konuşanlar – Orta Asya’dan Balkanlar’a 2000 Yıllık Sanat ve Kültür.
Çağatay, Ergun (2006). The Turkic Speaking Peoples: 2,000 Years of Art and Culture from Inner Asia to the Balkans, Prestel Pub., Münih, Almanya
  ’Türkçe Konuşanlar’ Türkçe yayımlandı – Doğan Hızlan (Nadir Kitap)
İran Türkleri
Zehtabi (Kirişci), Muhammed Taki (2018). İran Türklerinin Eski Tarihi. IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
Karagas (Tofa)
Unutulan Türkler 6: Karagas (Tofa) Türkleri, Bilimdili, 2020-12
Karay Türkçesi
Gülsevin, Selma (  ). Karay Türkçesinin Kendisine Has Özellikleri ve Türk Lehçeleri Arasındaki Yeri. Karadeniz Araştırmaları(36), 207-222. (Yayın No: 2690407)
Karaim Language – Wikipedia
Karayca. Vikipedi.
Kazaklar
The cost of changing an entire country’s alphabet, BBC
Kırgızlar
Kazakistan’ın Ardından Kırgızistan’da mı Latin Alfabesine Geçiyor? Bilimdili, 2019-09-11
Saha Türkçesi
3 Bin Km’lik Mesafedeki Kardeşlik: Saha Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasında Ortak Atasözleri, Bilimdili, 2020.
Türkistan
Sovyet Sonrası Türkistan Cumhuriyetlerinde Latin Alfabesine Geçiş Süreci, Bilimdili, 2018-11-06
Uygur
  SPEAKING TURKISH WITH TURKISH UYGHURS– Xinjiang Uyghur Autonomous Region in China-2 (YouTube)
   
Tehlikedeki Türk Dilleri
Avrupa’da Nesli Tükenmekte Olan Üç Türk Lehçesi, Bilimdili, 2019-12-25.
21 Şubat Dünya Anne Dili Günü ve Tehlikedeki Türk Lehçeleri, Bilimdili, 2019-02-21
Eker, Süer, Şavk, Ülkü çelik (editörler). Tehlikedeki Türk Dilleri, 4 cilt. Uluslararası Türk Akademisi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi.