Ulusal ve Uluslararası Toplantılar ve Bildiri Kitapları

 

  1. Dil Bilimi Sitesi
  2. Konferans, Kongre ve Sempozyumlar

Sözlükbilimi

Sözün Arkeolojisi; Diller, Yazılı Anıtlar ve Tarih

Terimler

Gökbilim Terimleri

Türk Birliği

Türk Dili

Türk Dili Konuşan Ülkeler

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi

Uluslararası Dünya Dili Türkçe

Türk Edebiyatı

Türk Dünyası

Uluslararası Türk Dünyası

TÜRKÜM – Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyet Kongresi

  1. Seminer ve Söyleşiler

 

1.     Dil Bilimi Sitesinin Kongre ve Sempozyum Duyuruları sayfasına ek olarak:

 

  2.     Konferans, Kongre ve Sempozyumlar
 

Sözlükbilimi

  (Uluslararsı Sözlükbilimi Sempozyumları, 2020, Bülent Ağaoğlu)
  Uluslararası Sözlükbilimi ve Sözlük Araştırmaları Sempozyumu,                          İstanbul, 2010-11-4-6.
  2. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Sakarya, 2014-11-26-27
  3. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, 2016-11-3-4

(bildiri özetleri)

  4. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Bartın, 2018-09-17-19 (bildiri kitabı)
   
  13. Uluslararası Asya Sözlükbilimi Konferansı (AsiaLex), İstanbul, 2019-06-19-21
 

Sözün Arkeolojisi; Diller, Yazılı Anıtlar ve Tarih

  Sözün Arkeolojisi; Diller, Yazılı Anıtlar ve Tarih Konferansı, Kazakistan.
 

Terimler

  Gökbilim Terimlerinde Dil Birliği Sempozyumu, İzmir, 2009-12-4
 

 

 

Türk Birliği

  1. Milletlerarası Türkiye-Azerbeycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu, 2016-05-12-14 (bildiri kitabı)
 

Türk Dili

  Türk Dili Konuşan Ülkeler
  Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 2017-11-13, Ankara
  UTEK’13 – Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, 2013-05-17 (bildiri kitabı)
 

Türk Dili ve Edebiyatı

  Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 2017-11-13, Ankara
  UTEK’13 – Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, 2013-05-17 (bildiri kitabı)
 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi

  2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatıı Öğrenci Kongresi,
   
  TUDOK 2006 – 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 2006-09-11-13 (bildiri kitabı)
 

  TUDOK 2008 – 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 2008-08-4-6 (bildiri kitabı)
  TUDOK 2010 – 3. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 2010
  TUDOK 2012 – 4. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, 2012-08-27-28 (bildiri kitabı)
  TUDOK 2014 – 5. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 2014
  TUDOK 2021 – 6. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 2021-06-13-16.
Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
     6. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Bursa, 2013-12-02-07.
     9. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Malatya, 2017-11-02-04.
  10. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 2018-10-17-19.
  11. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Samsun, 2019-10-16-18 (bildiri kitabı)
  12. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Ankara, 2020-10-21-23.
 

Türk Edebiyatı

  2.Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Kayseri, 2008-05-15-16 (bildiri kitabı)
 

Türk Dünyası

Uluslararası Türk Dünyası
  3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakü, 2016-25-27. (bildiri kitabı-3 cilt)
  Uluslararsı Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası sempozyumu (Yazılışının 950. Yılı anısına). Ankara, 2019-10-3-5. (bildiri kitabı)
 

TÜRKÜM – Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyet Kongresi

  TÜRKÜM – 2018, Balıkesir. (bildiri kitabı)

 

  3.     Seminer ve Söyleşiler
2019-12-23 Medeniyet Dili Olarak Türkçe” Söyleşisi, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan, Antalya